Остання редакція:19 Вересня 2016 року

Список наукових праць.

 

 1. Локазюк В.М. Система підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб. / В.М. Локазюк, О.В. Поморова, В.Ю. Тітова. // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2005. – №4, ч.1, т2. – С. 195 –198.
 2. Локазюк В.М. Метод оцінювання ефективності рішень в системах підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб. / В.М. Локазюк, В.Ю. Тітова. // Збірник наукових праць “Наука і молодь” – Київ, 2006. - №6 –  С. 85 – 89.
 3. Тітова В.Ю. Оцінювання ефективності рішень в системах підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб. // Матеріали міжнародної наукової конференції “ПОЛІТ-2006” – Київ, 2006. – С. 144.
 4. Тітова В.Ю. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень для оперативно-чергових служб. // Искусственный интеллект – Донецьк: Інститут проблем штучного інтелекту, 2006. - №4 –  С.504-509.
 5. Тітова В.Ю. Забезпечення підтримки прийняття рішень оперативному черговому за рахунок створення СППР для оперативно-чергової служби. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “ИИ.ИМС-2006”. – Донецьк, 2006. – т.1. –  С. 99-102.
 6. Тітова В.Ю. Структура СППР для оперативно-чергових служб. // Збірник наукових праць по матеріалам міжнародної науково-практичної конференції “Современные направления теоретических и прикладных исследований”. – Одеса, 2006. – т.2. –  С. 33-35.
 7. Тітова В.Ю. Інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень оперативного чергового в системі управління внутрішніх справ. // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2006. – №6 –  С. 146-149.
 8. Тітова В.Ю. Модель процесу розпізнавання ситуації та прийняття первинних рішень оперативним черговим оперативно-чергової служби. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: ХАІ, 2007 – № 7 – С.99-104.
 9. Тітова В.Ю. Математична модель опису процесу прогнозування розвитку ситуації при охороні суспільного порядку органами внутрішніх справ. // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2007 - №2, т.1 –  С.140-145.
 10. Тітова В.Ю. Застосування інтелектуальних методів для вирішення задачі розпізнавання ситуації та прийняття первинних рішень в системі управління внутрішніх справ. // Матеріали міжнародної наукової конференції “CSIT-2007” – Львів, 2007. – С. 247-248.
 11. Тітова В. Інтелектуальні методи для створення підсистеми прийняття первинних рішень системи підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: “Львівська політехніка”, 2007. - №598 –  С. 78-85.
 12. Локазюк В.М. Інтелектуальний метод вирішення задачі прогнозування розвитку ситуації для оперативно-чергових служб. / В.М. Локазюк, В.Ю. Тітова. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: ХАІ, 2008 – № 7 –  С.59-66.
 13. Тітова В.Ю. Діалогова підсистема системи підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб / В.Ю. Тітова, В.М. Локазюк. // Матеріали міжнародної наукової конференції “САІТ-2008” – Київ, 2008. – С. 259.
 14. Тітова В.Ю. Інформаційна технологія та засоби підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб / В.Ю. Тітова, В.М. Локазюк. //Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2008. – №4. - С. 226-231.
 15.  Локазюк В.М. Створення системи підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб/ В.Ю. Тітова, В.М. Локазюк. //Вісник Національного авіаційного університету – Київ: НАУ, 2008. – №4. - С. 130-137.
 16. Тітова В.Ю. Функціонування системи підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб. // Матеріали міжнародної наукової конференції “CSIT-2008” – Львів, 2008. – С. 256-259.
 17. Тітова В.Ю. Організація взаємодії зовнішніх та внутрішніх баз даних інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб / В.Ю. Тітова. // Матеріали міжнародної наукової конференції “САІТ-2009” – Київ, 2009. – С. 395.
 18. Тітова В.Ю. Оцінювання ефективності рішень в системі підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб. // Искусственный интеллект – Донецьк: Інститут проблем штучного інтелекту, 2009. - №4 –  С.180-188.
 19. Тітова В.Ю. Оценивание эффективности решений оперативного дежурного в системе управления внутренних дел. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “ИИ.ИМС-2009”. – Донецьк, 2009. – т.1. –  С. 99-102.  
 20. Тітова В.Ю. Оцінювання ефективності рішень в системі підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб - Штучний інтелект, Донецький ІПШІ, - №4, 2009 - с. 180-187
 21. Тітова В.Ю. Організація взаємодії зовнішніх та внутрішніх баз даних ІСППР для оперативно-чергових служб - матеріали МНТК "САІТ-2009" - Київ:КПІ - с. 395
 22. Титова В.Ю. Метод оценивания ефективности решений, принятых оперативным дежурным. - Материалы МНТК ИКТМР-2009. – Россия, Краснодарский кр., 2009. – т.1, с. 99-102.
 23. Локазюк В.М. Математична модель задачі розпізнавання ситуацій великих розмірностей для оперативно-чергових служб органів внутрішніх справ/ В.М. Локазюк, В.Ю. Тітова, Д.А. Андрієвський //Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №1. - С. 175-178.
 24. Локазюк В.М. Нейромережний метод оцінювання ефективності рішень в системі підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб/ В.М. Локазюк, В.Ю. Тітова, О.А. Козлюк //Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №1. - С. 179-182.
 25. Тітова В.Ю. Вирішення задачі розпізнавання ситуацій великих розмірностей в СППР ОЧС - Донецьк:ІПШІ, збірник тез "ИИ.ИС-2010" - с. 78-81
 26. Тітова В.Ю. Інтелектуальний метод вирішення задачі розпізнавання ситуацій великих розмірностей - Донецьк: Інститут проблем штучного інтелекту. Штучний інтелект, т. 4, 2010. - с. 283-289
 27. Тітова В.Ю. Інформаційна модель ситуації, яка вирішується оперативним черговим оперативно-чергової служби - Київ:ІПСА, збірник тез "САІТ-2010", - с. 329
 28. Тітова В.Ю., Дослідження характеристик надійності апаратних реалізацій штучвних нейронних мереж - Хмель ницький: Вісник ХНУ - 2010 - №5 -  5 c. 
 29. Тітова В.Ю. "Класифікація вимог до програмного забезпечення за ступенем важливості" - зібрник матеріалів конференції "САІТ-2011", т.1, 2011 - с. 323
 30. Тітова В.Ю. "Обучение нейросети для классификации требований по степени важности"- збірник матеріалів конференції "ІІ-2011", Донецьк, 2011 рік. - с. 86-89
 31. "Нейромережний метод для оцінювання якості ПЗ критичного застосування" - журнал "Штучний інетелект", Донецьк, 2012. - 7 с.
 32. Тітова В.Ю. "Нейронна мережа для оцінювання якості ПЗ критичного застосування" - Збірник тез конференції ШІ-2012. - Донецьк: ІПШІ. - 2012 р. - 4 с.
 33. Тітова В.Ю. "Формалізовна модель якості ПЗ критичного застосування". - Збірник матеріалів конференції ІТКІ-2012. - Вінниця: ВНТУ. - 2012 р. - 2 с.
 34. Тітова В.Ю. "Нечітка нейронна мережа для визначення якості результатів тестування програмного забезпечення" - Збірник тез конференції ШІ-2013. - Донецьк: ІПШІ. - 2013 р. - 3 стор.
 35. Стаття "Нейромережний метод для аналізу результатів тестування програмного забезпечення критичного застосування" / Вісник ХНУ - Хмельницький: ХНУ - 2014 р. (5 с.)
 36. Тітова В. Ю. Реалізація нечіткої нейронної мережі для розпізнавання надзвичайних ситуацій у пакеті matlab / В. Ю. Тітова // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD’2014) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-17 груд. 2014 р. – Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2014. – С. 231-239.
 37. Тітова В. Підтримка прийняття рішень для диспетчера служб швидкого реагування за допомогою формалізованої моделі задачі класифікації надзвичайних ситуацій / В. Ю. Тітова // Штучний інтелект. — 2015. — № 4. — 10 с.
 38. Поморова О.В., Тітова В.Ю., Медзатий Д.М. Досвід використання обчислювального пристрою de1-soc у навчальному процесі та наукових дослідженнях кафедри системного програмування ХНУ - 5 cт. - 2016.