Остання редакція:5 Жовтня 2016 року

Ми переїхали.

Наша нова адреса ki.khnu.km.ua

ce

Комп’ютерна інженерія (Computer Engineering) – це спеціальність, яка об’єднує  в собі частини електротехніки, комп’ютерних наук та програмної інженерії, необхідні для проектування та розроблення комп’ютерних систем. Спеціалісти у галузі комп’ютерної інженерії мають знання з електротехніки, технологій проектування програмних систем та програмно-апаратних комплексів, на відміну від інших комп’ютерних спеціальностей, які зосереджуються лише на одній галузі знань. Фахівці з комп’ютерної інженерії приймають участь у багатьох аспектах проектування апаратно-програмних систем, від проектування мікропроцесорів, персональних та супер комп’ютерів до проектування цифрових схем. Ця галузь інженерії зосереджена не лише на тому як функціонують комп’ютери самі по собі, але й включає усі аспекти інтеграції комп’ютерних систем у різні галузі, від технологічних процесів на виробництві, електростанціях та ін. до літальних космічних апаратів.

До задач, які вирішують фахівці у галузі комп’ютерної інженерії відносять:

- розроблення прикладного та системного програмного забезпечення;

- розроблення програмного забезпечення для вбудованих комп’ютерних систем;

- проектування мікропроцесорних пристроїв;

- проектування, налагодження та обслуговування комп’ютерних мереж;

- проектування операційних систем та інше.

Спеціалісти з комп’ютерної інженерії залучаються до проектних та дослідних робіт у галузі робототехніки, оскільки ця галузь вимагає використання цифрових пристроїв для моніторингу та керування такими компонентами, як електродвигуни, сенсори, система комунікації.

Під час навчання на факультеті програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем студенти мають можливість обирати спеціалізацію (комп’ютерні мережі, програмування, системне програмування та ін.) для більш глибокого вивчення відповідних дисциплін.

Після завершення чотирирічної програми підготовки бакалавра за спеціальністю комп’ютерна інженерія, студентам факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем пропонується продовжити навчання у магістратурі за освітніми програмами:

Системне програмування

Комп’ютерні системи та мережі

ce+cp

<Назад