Остання редакція:6 Лютого 2012 року

Статті подаються українською або англійською мовами, оформленими згідно шаблону.
Обсяг статті – 5-8 сторінок формату А5 з полями: ліве – 25мм, праве – 15мм, верхнє, нижнє – 25мм; колонтитули: верхній 15мм, нижній 25мм. Міжрядковий інтервал - 1.

Рукопис повинен містити наскрізну нумерацію сторінок і бути підготовленим за допомогою редактора Word for Windows або збережений у форматі RTF.
Рисунки вставляються в текст тільки як растрові зображення (300dpi). Положення рисунка – в тексті.

Текст рукопису будується за загальноприйнятою схемою:
Рукопис починається з індексу УДК (Times New Roman, 10 пт., жирний) у верхньому лівому кутку листа;
Назва статті – великими літерами (Times New Roman, 10 пт., по центру, жирний);
Ініціали та прізвища авторів – великими літерами (Times New Roman, 10 пт., справа), не більше трьох;
Назва організації, де працюють або навчаються автори – повністю (8 пт., справа);
Анотація об‘ємом до п’яти рядків тексту українською та англійською мовами (Times New Roman, 10 пт., по ширині, курсив);
Перелік ключових слів (Times New Roman, 10 пт., по ширині, курсив);
Основний текст (Times New Roman, 10 пт., по ширині);
Висновки (Times New Roman, 10 пт., по ширині);
Список посилань (Times New Roman, 10 пт., по ширині).

Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний.
Для підпису рисунків використовувати шрифт 8 пт., жирний.
При наборі формул використовувати вбудований у Word редактор формул із наступними стилями:
Текст: Times New Roman;
Функція: Times New Roman;
Змінна: Times New Roman, курсив;
Рядкові грецькі: Symbol;
Прописні грецькі: Symbol;
Символ: Symbol;
Матриця-вектор: Times New Roman, жирний;
Числа: Times New Roman.
Розміри:
Звичайний -11 пт., Великий індекс-9 пт., Маленький індекс-7 пт.,
Великий символ-16 пт., Маленький символ-12 пт.
Список посилань нумерується згідно із порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках.