Остання редакція:25 Березня 2011 року

Список наукових праць

к. т. н. Гнатчук Є. Г.

 

Статті

 1. Поморова О. В. Аналіз методів представлення знань у базах знань експертних систем діагностування / О. В. Поморова,  Є. Г. Гнатчук // Вісник ТУП (Хмельницький державний університет). – Хмельницький: ХДУ. - 2004. - №.2, Ч.1, Т2 – с.140 - 143.
 2. Поморова О. В. Система нечіткого логічного висновку для процесу діагностування комп’ютерних засобів / О. В. Поморова,  Є. Г. Гнатчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. - 2005. - №.4, Ч1,Т2. – С.187 - 190.
 3. Гнатчук Є. Г. Нечітка експертна система діагностування комп’ютерних засобів  // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського  „Харківський авіаційний інститут”. - 2005. -  №.4 (12). –  С.141 - 144.
 4. Гнатчук Є. Г. Моделювання нечіткого логічного висновку процесу діагностування комп’ютерних засобів // Вісник Вінницького політехнічного інституту. -  Вінниця: ВНТУ. - 2005. – №6(63). - С. 220 - 224.
 5. Gnatchuk E.G. Knowledge base of fuzzy diagnosis expert system  of computer devices // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського  „Харківський авіаційний інститут”. - 2006. -  №.7 (19). –  С.121 - 125.
 6. Гнатчук Є. Г. Опрацювання нечіткої інформації в нечіткій експертній системі діагностування комп’ютерних засобів // Искусственный интеллект. – Донецьк: Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України. - 2006. -  №.4. –  С.526 - 533.
 7. Локазюк В. М. Алгоритмізація нечіткого логічного висновку для процесу діагностування комп’ютерних засобів / В. М. Локазюк,                      Є. Г. Гнатчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. - 2006. - №.6 (87). – С.52 - 58.
 8. Поморова О. В. Реалізація логічного висновку нечіткої експертної системи діагностування  комп’ютерних  засобів / О. В. Поморова,  Є. Г. Гнатчук // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім.  М. Є. Жуковського  „Харківський авіаційний інститут”. - 2007. -  №. 6 (25).  –  С. 112 - 115.
 9. Перевозніков С. І. Методика опрацювання експертної інформації при побудові нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів / С. І. Перевозніков,  Є. Г. Гнатчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. - 2007. - №2, Т2 (90). – С.110 - 112.
 10. Гнатчук Є. Г. Опрацювання нечіткої експертної інформації у процесі діагностування комп’ютерних засобів // Вісник Національного університету „Львівська політехніка” Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - №598. – 2007. – С. 50 - 55.
 11. Гнатчук Є. Г. Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп’ютерних засобів // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. - 2008. - №4. – С. 55 - 61.
 12. Поморова О. В. Ефективність нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів  // О. В. Поморова,  Є. Г. Гнатчук // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім.  М. Є. Жуковського  „Харківський авіаційний інститут”. - 2008. -  №. 5 (32).  –  С. 121 – 127.
 13. Гнатчук Є. Г. Особливості методу нечіткого логічного висновку для діагностування комп’ютерних засобів // Збірник наукових праць VIII міжнародної науково-практичної конференції "Інтелектуальний аналіз інформації". – 2008. – С.155 – 161.
 14.   Поморова О. В., Гнатчук Є. Г.  Виявлення суперечливості правил в нечітких базах знань інтелектуальних систем технічного діагностування // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім.  М. Є. Жуковського  „Харківський авіаційний інститут”. - 2009. -  №. 7 (41).  –  С. 171 - 176.
 15.  Поморова О. В., Гнатчук Є. Г.  Визначення життєздатності правил в нечітких базах знань інтелектуальних систем технічного діагностування // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 446: Комп'ютерні системи та компоненти.  - Чернівці: ЧНУ. - 2009. -  С. 66 - 71.
 16. Поморова О. В., Гнатчук Є. Г.  Виявлення надлишковості правил в нечітких базах знань інтелектуальних систем технічного діагностування // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім.  М. Є. Жуковського  «ХАІ». - 2010. -  №7 (48).  –  С. 190 - 194.
 17. Поморова О.В., Гнатчук Є.Г., Севастьянов М.Г. Дослідження ефективності методів опрацювання нечіткої діагностичної інформації в інтелектуальних системах технічного діагностування // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2010. - №№ (155). – С. 181 – 185.
 18. Дунець Р. Б., Гнатчук Є. Г., Рябий С. В. Дослідження методів та засобів інтелектуального діагностування комп’ютерних засобів з використанням апарату нечіткої логіки // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. - 2010. - №3 (155). – С. 190 - 194.
 19. Гнатчук Є. Г., Говорущенко Т.О. Особливості відмовостійких комп'ютерних систем з програмованою   логікою    як    об'єктів     діагностування // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ,  2010. – № 5. – С. 118–122.

 

 

Тези

 

 1. Поморова О. В. Огляд комерційних оболонок експертних систем та методів представлення знань у них / О. В. Поморова,  Є. Г. Гнатчук // Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів. Зб. наук. праць. – Хмельницький: ТУ Поділля. - 2003. - С.101 - 107.
 2. Гнатчук Є. Г. Інтелектуальне діагностування МПП та С // Тези доповідей Всеукраїнської наук. конференції молодих вчених та студентів “Діяльність молоді на сучасному етапі”. – Київ. – 21-25 квітня. – 2003.
 3. Поморова О. В. Інтелектуальне діагностування МПП та С / О. В. Поморова,  Є. Г. Гнатчук // Зб. наук. праць. – Кривий Ріг, ІСГМК. - 2004. –С. 63 – 66.
 4. Гнатчук Є. Г. Нечіткий логічний висновок в експертній системі діагностування мікропроцесорних пристроїв // Сб. докл. и тез. III  Международного молодежного форума „Информационные технологии в XXI веке”, 27-28 апреля. - Днепропетровск. - 2005. - С.50-51.
 5. Поморова О. В. Опрацювання якісної інформації у  нечітких експертних  системах діагностування комп’ютерних засобів / О. В. Поморова,  Є. Г. Гнатчук // Матеріали міжнародної наук-практ. конф. „Дні науки “2005”, 15 - 27 квітня. - Дніпропетровск: Наука і освіта. - 2005. - Т34. Сучасні інформаційні технології. - С.13 - 15.
 6. Гнатчук Є. Г. Моделювання нечіткого логічного висновку процесу діагностування комп’ютерних засобів // Тези доповідей VIII Міжнар. наук.-техн. конф. „Контроль і управління в складних системах КУСС-2005”, 24 - 27 жовтня. – Вінниця: УНІВЕРСУМ. -  2005. – С. 44.
 7. Гнатчук Є. Г. Нечітка експертна система діагностування комп’ютерних засобів // Тези доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. „Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2005”. – Харків: Національний аерокосмічний університет „Харківський авіаційний інститут”. -  2005. – С. 266.
 8. Гнатчук Є. Г. Представлення інформації у базі знань нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів // Матеріали VI міжнародної наук. конференції студентів та молодих учених „ПОЛІТ”. – Київ. – 11-12 квітня. – 2006. - С. 126.
 9. Гнатчук Є. Г. Розроблення нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів // Труды седьмой международной наук.-практ. конференции „Современные информационные и электронные технологии СИЭТ-2006”, 22 - 26 мая. - Одесса: Одесский национальный политехнический университет. - 2006. - Т.1. - С. 157.
 10. Гнатчук Є. Програмна реалізація нечіткої експертної системи системи діагностування комп’ютерних засобів // Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technolodies, september 27th – 29th, Lviv, Ukraine. – Львів. – 2007. – С. 155 – 158.
 11. Гнатчук Є. Метод оцінювання рівня компетентності експертів у процесі діагностування комп’ютерних засобів // Матеріали Третьої Міжнародної конференції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (CSIT’2008), 25 – 27 вересня. – Львів: ПП «Вежа і Ко». – 2008. – С. 236 – 238.