Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділутравень 2024 року

Кам`янець литовський

А46844 94(477.43-21Кам.-Под.)

В 23

Ващук Д. П. Кам`янець литовський: історико-туристичний маршрут = Kamianets Lithuanian: Historical and Touristic Route / Д. П. Ващук, І. О. Старенький; НАН України, Ін-т історії України, Кам`янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник. – Кам`янець-Подільський: Панькова А. С., 2023. – 72 с.: фот. кольор. – ISBN 978-617-7773-53-4.

У виданні розповідається про соціально-економічні та культурні перетворення у Кам’янці-Подільському під час владування представників литовської династії Ґедиміновичів – князів Коріатовичів. За короткий час ці князі створили нову вертикаль влади та потужне військо, що дозволило зберегти Поділля від розпаду. Нове князівство розвивалося в загальноєвропейському культурному просторі.


Відлуння Великого терору

М1128-1 94(477)

В42

Відлуння Великого терору : зб. док. у 3 т. / НАН України. Ін-т історії України, Торонтський ун-т, Галуз. Держ. архів Служби безпеки України. – Київ: Захаренко В. О., 2017.

Т. 1: Партійні збори та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (листопад 1938 – листопад 1939 рр.) / авт.-уклад.: В. Васильєв, Л. Віола, Р. Подкур. – 2017. – 744 с. – Імен. та біогр. покажч.: с. 654-743. – ISBN 978-966-2258-11-0.

У першому томі збірника документів публікуються тексти протоколів і стенограм партійних зборів і оперативних нарад співробітників НКВС УРСР по Кам`янець-Подільській області, які відбулися після припинення Великого терору, протягом листопада 1938 – листопада 1939 рр.


Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР

Т. 2: Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за порушення соціалістичної законності (жовтень 1938 р. – червень 1943 р.), Кн. 1: НКВС Молдавської АРСР, Дорожньо-транспортний відділ ГУДБ НКВС Північно-Донецької залізниці, УНКВС по Житомірській області та УНКВС по Одеській області / авт.- упоряд.: С. Кокін, Д. Россман. – 2018. – 728 с. – Імен. та біогр. покажч.: с. 636-727. – ISBN 978-966-2258-13-4


Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР

Т. 2: Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за порушення соціалістичної законності (жовт. 1938 р. – черв. 1943 р.), Кн. 2: УНКВС по Київській обл., УНКВС по Миколаївській обл., УНКВС по Вінницькій обл., УНКВС по Харківській обл. та УНКВС по Ворошиловградській обл. / авт.-упоряд.: С. Кокін, Д. Россман. – 2019. – 824 с. – Імен. та біогр. покажч.: С. 743-823. – ISBN 978-966-2258-15-8.


Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР

Т. 2: Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за порушення соціалістичної законності (жовт. 1938 р. – черв. 1943 р.) , Кн. 3: УНКВС по Дніпропетровській області, УНКВС по Полтавській області, особливі органи НКВС, центральний апарат НКВС УРСР / авт.-упоряд. С. Кокін. – 2022. – 704 с. – Імен. та біогр. покажч.: с. 622-703. – ISBN 978-966-2258-17-2.

Другий том збірника документів, який складається з трьох книг, вміщує висновки, протоколи судових засідань військових трибуналів та їхні вироки, ухвали Військової колегії Верховного суду СРСР та інші документи про кримінальне покарання співробітників органів НКВС УРСР, звинувачених у «порушеннях соціалістичної законності» у 1937–1938 рр. Документи розповідають про різноманітний склад злочинів, скоєних співробітниками НКВС у період Великого терору, характеризують участь органів НКВС, прокуратури і правосуддя у кримінальному покаранні «порушників соціалістичної законності» і конкретні результати цього покарання.


Чекісти Сталіна в лещатах «соціалістичної законності»

Т. 3: Чекісти Сталіна в лещатах «соціалістичної законності». Его-документи 1938-1941 рр. / авт.-уклад.: А. Савін, О. Тепляков, М. Юнге. – 2019. – 936 с. – Імен. та біогр. покажч.: С. 808-933. – ISBN 978-966-2258-14-1

У третьому томі збірника документів вміщено «листи до влади» співробітників державної безпеки НКВС СРСР – організаторів і виконавців масових каральних операцій 1937-1938 рр., які опинилися в 1939-1941 рр. під слідством, арештом і судом. Низка документів дає можливість простежити життєві траєкторії чекістів.


Гаґенмейстерські читання

А44983-3(2024) 7(477.43)

Г12

Гаґенмейстерські читання. Європейська Україна: культура, мистецтво, ідентичність: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, 1-2 груд. 2023 р., м. Кам’янець-Подільський / редкол.: С. Копилов, Н. Урсу, Р. Шмагало та ін. – Кам’янець-Подільський: Панькова А. С., 2024. – 226 с. – ISBN 978-617-7773-61-9.

Видання вміщує тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Гаґенмейстерські читання. Європейська Україна: культура, мистецтво, ідентичність», яка відбулася 1-2 грудня 2023 року в Кам’янець-Подільському національному університеті.


Теофіл Ортолог – син східної церкви

А46839 811.161.2(477-89Под)

К95

Куфльовський В. І. Теофіл Ортолог – син східної церкви, або Просування церковно-словенської мови в Україні в XVII-XIX ст. / В. І. Куфльовський. – 2-ге вид., збагач. – Городок: Бедрихів Край, 2024. – 64 с. : фот. – ISBN 978-966-8572-85-2.

У виданні розповідається про запровадження словено-ромської мови в Україні, яка є гібридом діалекту словен, котрий обслуговував північно-новгородські племена, включно з литвинами, кривичанами, чуддю, вепсами, муромою та мордвою. Словено-ромська мова сформована на базі церковно-словенської граматики та угрофінських й тюркських словників. Ця мова творилася з ціллю передачі греко-римського церковно-біблійного контексту на північні угро-фінські терени, тобто фактичним ореолом поширення біблійно-церковної міфології стали землі Литовсько-руського князівська та вищезгаданих словен і угрофінських племен.


Мандруємо містом Хмельницьким

А46838 908(477.43)

М23

Мандруємо містом Хмельницьким : альб.-виставка творів учнів Хмельниц. худож. шк. до 590-ліття міста / Упр. культури і туризму Хмельниц. міськради, Хмельниц. худож. шк., Хмельниц. міськрада ; авт.-упоряд. Л. Рожко-Павленко. – Житомир: Бук-Друк, 2021. – 78 с. : іл. кольор. – ISBN 978-617-8079-14-7.

В альбомі представлені твори учнів Хмельницької художньої школи різних поколінь, які створили образи рідного Хмельницького, втілені в зображенні архітектурних пам’яток.

Альбом виданий відповідно до «Програми підтримки книговидання та читацької культури у м. Хмельницький на 2021-2025 роки «#ЩодняЧитай українською».


Віталій Галатир

А46840 016:94(477.43)

М38

Машталір А. І. Віталій Галатир: історик, науковець, педагог (до 40-річчя від дня народження): біогр.-довід. вид. / А. Машталір; Терноп. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: Паляниця В. А., 2024. – 48 с. – ISBN 978-617-7875-75-7.

У біобібліографічному виданні вміщена інформація про кандидата історичних наук, доцента, науковця, архівіста, викладача та педагога Віталія Галитара, список його основних наукових праць та низку матеріалів, які розкривають його життєвий і творчий шлях.


Мусив узятися за бандуру

А46813 94(477.43/.44)

М91

«Мусив узятися за бандуру як за останню зброю»: до 106-ої річниці Укр. революції 1917-1921 рр.; до 133-річчя від народж. Костя Місевича: іл. альб.- біогр./ Упр. культури і туризму Хмельниц. міськради, Музей іст. міста Хмельницького; упоряд. О. Доронська-Собко. – Хмельницький: Федоченко С. О., 2023. –112 с.: фот., фот. кольор. – ISBN 978-617-95101-3-7.

В ілюстративному альбомі-біографії розміщено матеріали про життя та діяльність політичного і культурного діяча, просвітянина, учасника Української революції 1917-1921 років, депутата Української Центральної Ради від Проскурівського повіту, бандуриста і воїна, легенду українського визвольного руху Костя Місевича.


Праці Хмельницького церковно-історичного товариства

А44456-8 908(477.43)

П70

Праці Хмельницького церковно-історичного товариства : Вип. 8 / Хмельниц. церковно-іст. т-во, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: Ю. І. Блажевич, С. М. Причишин-Кліновський ; відп. секр. С. М. Єсюнін та ін. – Хмельницький: [б. в.], 2023. – 166 с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст.

У виданні вміщені наукові статті відомих на Хмельниччині краєзнавців про духовно-церковне життя на Поділлі, історію церковних храмів, репресованих священників тощо.


Творча сотня

УДК 364(477.43)

Т28

Творча сотня «Рух до перемоги»: 10 років військово-мистецького волонтерства: біогр. літопис / Хмельниц. обл. б-ка для дітей ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд. О. П. Радушинська ; відп за вип. В. Ю. Черноус. – Хмельницький : [б. в.], 2024. – 133 с.

У виданні окреслено основні віхи становлення і розвитку волонтерського колективу, який із 2014 року розпочав свою діяльність у площині гуманітарної, психологічної, культурологічної підтримки військовослужбовців за допомогою пісні, слова, музики на основі публікацій у ЗМІ та спогадів окремих учасників і керівниці колективу. Особливо важливе значення у документально-історичній площині становлять світлини, зроблені під час поїздок Творчої сотні «Рух до Перемоги» в АТО/ООС і після початку повномасштабної війни. Видання буде корисним для бібліотечних працівників, школярів, студентів, істориків.


Хмельницькі краєзнавчі студії

П1194-44(2024) 908(477.43)

Х65

Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. Вип. 44 / Нац. спілка краєзнавців України, Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Центр дослідж. історії Поділля; гол. редкол. Ю. В. Телячий; відп. секр. С. М. Єсюнін; співгол. Ю. І. Блажевич. – Хмельницький: Стрихар А. М., 2024. – 354 с.: фот. – Бібліогр. в кінці ст.

Збірник присвячений ювілярам Кабачинському Миколі Іллічу, історику кордонів і прикордонної варти України, доктору історичних наук, професору, полковнику, патріоту і громадському діячу; Марковій Світлані Василівні, доктору історичних наук, керівнику відділу наукової роботи Хмельницького торговельно-економічного інституту, члену НСКУ, голові Хмельницького осередку Національної асоціації дослідників Голодомору-геноциду українців; Коржик Світлані Анатоліївні, голові Летичівської територіальної організації Національної спілки краєзнавців України, дослідниці, педагогу; Говорону Валентину Давидовичу, члену Національної спілки краєзнавців України, Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України», ГО «Українського географічного товариства»; Куфльовському Валерію Івановичу, краєзнавцю, директору видавництва «Бедрихів край», члену Національної спілки краєзнавців України та Галатирю Віталію Вікторовичу, кандидату історичних наук, заступнику директора з виховної роботи та вчителю історії ліцею № 4 імені Павла Жука (м. Хмельницький), члену Національної спілки краєзнавців України. Також збірник вміщує матеріали дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали територіальних організацій НСКУ.


***


Монастирська праля

УДК 821.161.2

Г70

Горобець О. Монастирська праля: роман. – Луцьк: Вежа-Друк, 2024. – 240 с.

Роман відкриває перед читачем цілу епоху життя людей з міжріччя Південного Бугу та Дністра, яке в роки Другої світової війни називалося Трансністрією.


Від люті до літа

А46826 821.161.2(477.43)

І-47

Ільків Л. Від люті до літа: фронтове оповідання / Л. Ільків. – Київ: Ліра-К, 2024. – 112 с. – ISBN 978-617-520-705-5.

У книзі авторка, яка гідно захищає Вітчизну у складі ЗСУ, дякує кожному, хто став на захист свободи та незалежності України в російсько-українській війні.


Медобори

П994-19(2023) 821.161.2(477.43)

М42

Медобори: альм. № 19 . 2023 / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки «Конгрес літераторів України», Хмельниц. міська літ. спілка «Поділля»; ред.-упоряд. В. А. Захар’єв. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2023. – 204 с.: портр., фот. – ISBN 978-617-7230-35-4.

У літературно-мистецькому альманасі вміщено нові твори поетів і прозаїків Хмельниччини. Частина з них присвячені темі російсько-української війни. Також у виданні йдеться про діяльність осередку в нових умовах.

Видання реалізовано відповідно до «Програми підтримки книговидання та читацької культури у м. Хмельницький на 2021-2025 роки «#ЩодняЧитай українською».


Медобори

П994-20(2023) 821.161.2(477.43)

М42

Медобори: альм. № 20 2023 / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки «Конгрес літераторів України», Хмельниц. міська літ. спілка «Поділля»; ред.-упоряд. В. А. Захар’єв. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2023. – 306 с.: портр., фот. – ISBN 978-617-7230-37-8.

Ювілейний літературно-мистецький альманах відкриває розділ про російсько-українську війну. Також у виданні вміщено творчий доробок членів Хмельницького обласного осередку ВТС «Конгрес літераторів України» та поетів і прозаїків, які не входять до цього осередку, а є представниками інших літературних формацій.

Видання реалізовано відповідно до «Програми підтримки книговидання та читацької культури у м. Хмельницький на 2021-2025 роки «#ЩодняЧитай українською».


Барви життя

УДК 821.161.2(477.43)

П16

Панасюк М. І. Барви життя: поезія. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2023. – 83 с.

У п’яту збірку автора увійшли ліричні вірші, твори громадянського звучання, історії з життя про силу любові до жінки, героїку українського народу.


Серед війни черпаю сили в слові

А46829 821.161.2(477.43)

П18

Пархомець Л. В. Серед війни черпаю сили в слові / Л. В. Пархомець. – Вінниця: Твори, 2024. – 180 с. – ISBN 978-617-552-560-9.

Це перша поетична збірка авторки, куди увійшли вірші, написані у період російсько-української війни, які увібрали тривоги і хвилювання, пережиті авторкою і всіма українцями з часу вторгнення російських військ на нашу землю.


Вірші про Перемогу

А46835 821.161.2(477.43)

Р49

Рига В. І. Вірші про Перемогу / В. І. Грига. – Кам`янець-Подільський: Панькова А. С., 2024. – 64 с. – ISBN 978-617-7773-62-6.

Це перше літературно-художнє видання поетеси, до якого ввійшли поезії, написані у перші дні війни. У кожному віршованому рядку – захоплення героїзмом та незламністю духу українських воїнів і непереборна віра у Перемогу України.


Скарб Устима Кармалюка

Б52154 398.21(477.43)

С42

Скарб Устима Кармалюка : легенди в записах Л. Лясоти / упоряд. М. Мошак. – Кам’янець-Подільський: Панькова А. С., 2023. – 132 с. – ISBN 978-617-7773-54-1.

Літературно-художнє видання містить легенди, перекази та пісні про Устима Кармалюка, зібрані подільським краєзнавцем. Автор записав понад 100 легенд. Деякі з них були опубліковані раніше, а більшість вперше друкується в цьому збірнику.

Книга вийшла друком за кошти бюджету Кам’янець-Подільської міської територіальної громади.


Калібри любови

УДК 821.161.2(477.43)

Ц61

Цимбалюк М. П. Калібри любови: поезії. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2023. – 72 с. : фот.

Це одинадцята книга письменника-воїна, до якої увійшли твори, написані під час перебування автора на війні. У літературно-художньому виданні також вміщені поезії на тему війни з попередніх книг.


Птах і аритмія ночі

УДК 821.161.2(477.43)

Ш20

Шенькарук О. («Санчо»). Птах і аритмія ночі: поезія. – Харків: ДІСА ПЛЮС, 2024. – 136 с. : фот.

Це дебютна збірка поета-воїна із Хмельницького. Його вірші сповнені філософськими роздумами про сенс буття та особисту роль в історії, а інтимна лірика повертає читача в реальність війни.


***


Подільські стежини Микити Годованця

УДК 016(477.43):929

П44

Подільські стежини Микити Годованця: інформ. листівка до 130-річчя від дня народж. / відп. за вип. В. Ю. Черноус. – Хмельницький : [б. в.], 2023. – 12 с.

Інформаційна листівка присвячена Микиті Годованцю – знаному українському поету, байкареві, життєві стежини якого тісно пов’язані з нашим краєм. У виданні вміщено коротку біографію, список книг, статей з періодичних видань та Інтернет-ресурсів про його життєвий і творчий шлях.


Вільховець- колиска моєї долі

УДК 94(477.43-22)

Б31

Бацура О. Ф. . Вільховець- колиска моєї долі: худож. автобіографія. Кн. 2. - Чернівці : Місто, 2023. - 336 с. : фот.

Ця повість не для широкого кола читачів. Як і в попередній книзі автор ділиться спогадами зі своїми нащадками про історію свого роду, односельців, друзів, вчителів. Ділиться своїми враженнями про тодішню епоху і своє рідне село Вільховець.


На берегах мого дитинства

УДК 821.161.2(477.43)

Б31

Бацура О. Ф. На берегах мого дитинства: худож. автобіографія. - Чернівці : Місто, 2019. - 136 с.

Сімейна хроніка адресована нащадкам, яким буде небайдужа історія їхнього роду. Спогади автора про родину, друзів, сусідів, однокласників, тодішній і теперішній Вільховець.


Лауреати Хмельницької обласної премії імені Т. Г. Шевченка

УДК 016(477.43)Шевч.

Л28

Лауреати Хмельницької обласної премії імені Т. Г. Шевченка (1993-2024): біобібліогр. покажч. / Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ ; уклад. О. М. Шеін ; відп. секр. В. В. Маковська ; відп. за вип. К. А. Чабан. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2024. - 104 с. : фот.

Бібліографічний покажчик подає відомості про обласну премію імені Т.Г. Шевченка та її лауреатів за 1993 – 2024 роки. Інформація про лауреатів подана за датою вручення премії. Покажчик адресовано краєзнавцям, освітянам, бібліотечним працівникам, студентській та учнівській молоді.


Книга Хмельниччини 2023

УДК 015(477.43)

К53

Книга Хмельниччини 2023 : анот. кат. вид. (З фондів Хмельниц. обл. універс. наук. б-ки ) / Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. В. С. Дощук ; ред. В. В. Маковська ; відп. за вип. К. А. Чабан. - Хмельницький : Стрихар А. М., 2024. - 144 с.

Анотований каталог видань «Книга Хмельниччини – 2023» інформує про краєзнавчі видання, які надійшли у фонди Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки у 2023 році. Каталог адресований всім, хто цікавиться історією, літературою та культурою Хмельниччини.


Поезія моєї душі

УДК 821.161.2

Б59

Бійчук А. Г. Поезія моєї душі. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2020. - 120 с.

«Поезія моєї душі» - перша поетична збірка для дорослих, яка народилася у авторки впродовж трьох місяців. З дитинства закохана у пісню і в непідробну красу довкілля та чистоту людських взаємин, автор ділиться із читачем найсокровеннішими покликами своєї душі.


Божа милість

УДК 821.161.2(477.43)

І-47

Ільків Л. Божа милість: епізоди з фронту. - Київ : Ліра-К, 2024. - 84 с. : фот.

Будні війни сповнені, серед непоправних втрат і болю, чудесними знаками Божого провидіння. Нова збірка Лідії Ільків – живе свідчення присутності Бога у дивних Його справах там, де втрачаючи бойових побратимів-однодумців, віднаходиш радість і втішення у вцілілих світлинах онучат. Сум, розлука і сльози вдячності: все воно поруч, живе і справжнє. На війні як на війні – приховане стає явним.


Я Україна! Я- серце Європи!

УДК 821.161.2(477.43)

К56

Коваль М. І. Я Україна! Я- серце Європи!: зб. поезій. - Хмельницький : [б. в.], 2022. - 76 с. : фот.

Збірка поезій вразить читача тематично гострою та проникливою поезією. Кожен вірш багатий на глибоку емоційну палітру. Загалом книжечка – це віршована хронологія широкомаштабної війни, протяжністю у пів року.


Містечко над Божком

УДК 94(477.43-22)Миколаїв

Ш79

Шостацька Л. В. Містечко над Божком. - Хмельницький : Мельник А. А., 2023. - 192 с. : фот.

Нова книга «Містечко над Божком» - це чергова мандрівка, на цей раз – в минуле малої Батьківщини Миколаїв на Поділлі, з моменту його заснування – до юнацьких спогадів авторки. Велика любов до Роду, рідного Краю змусила її присвятити дослідженням майже чотири роки, вивчити тисячі документів, зануритись в глибини невідомого, відчути себе в ньому і повернутися назад, аби ця книга з’явилася на світ.


Чорноострівський спадок

УДК 94(477.43-89Под)

С89

Сумишин Я. М. Чорноострівський спадок. Кн. 2. - Кам`янець-Подільський Подільський : Рута, 2024. - 288 с. : табл. - Бібліогр. с. 284-287.

Це вже друга книга дослідника, родознавця, публіциста Я.Сумишина про минуле містечка Чорний Острів та навколишніх поселень. У виданні зібрані нові, досі невідомі факти з історії Чорноострівського ключа кінця XV – початку XX століть. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com