Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до відділу краєзнавства


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділу



лютий 2024 року

Подільське церковне історико-археологічне товариство

А46705 27-78(477.43/.44)

А28

Адамський В. Подільське церковне історико-археологічне товариство у документах доби: навч. посіб. / В. Р. Адамський; Хмельниц. гуманіт. -пед. акад.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка; Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Хмельницький: Стрихар А. М., 2022. – 214 с.

У книзі подано документи Подільського церковного історико-археологічного товариства за час його діяльності з 1903 р. до 1919 р. Уміщено Статут товариства та звіти за 1903 – 1914 роки. У них відображена краєзнавча, музейна, бібліотечна, пам’яткоохоронна діяльність товариства та персональний склад громадської організації.


Матеріальна спадщина кримських татар XIV–XVII ст.

А46686 94(477-89Под)

В 23

Ващук Д. Матеріальна спадщина кримських татар XIV–XVII ст.: Поділля і Волинь: аналіт. кат. / Д. П. Ващук. – Кам`янець-Подільський: Панькова А. С., 2023. – 48 с. : фот.

Видання вміщує результати наукових досліджень у музейних колекціях Кам’янця-Подільського, Меджибожа, Острога, Дубна та Берестечка. Проаналізовано й опубліковано артефакти матеріальної культури кінця XIII–XVII ст., пов’язаної із кримськими татарами.


Довідник фондів архівних установ Хмельницької області

В6492 930.25(477.43)

Д58

Довідник фондів архівних установ Хмельницької області, які містять документи з кадрових питань (особового складу) 1921–2023 / Держ. архів Хмельниц. обл.; упоряд. О. В. Войтович; редкол.: К.М. Бурдуваліс, О.В. Войтович, М. І. Коваленко та ін. – Хмельницький: Держ. архів Хмельниц. обл., 2023. – 164 с.

У виданні вміщено інформацію про фонди Державного архіву Хмельницької області, архівних установ сільської, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад області (трудових архівів), які створені для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, які не належать до Національного архівного фонду.


Збірник наукових праць

П947-19(2023) 378.4(477.43)

З-41

Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. наук. пр. Вип. 19 / М-во освіти і науки України ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; пед. ф-т; відп. секр. Н. В. Бахмат; редкол.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, К. І. Демчик та ін. – Кам`янець-Подільський: Ковальчук О. В., 2023. – 464 с.

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної діяльності студентів і магістрантів педагогічного факультету. Автори статей досліджують актуальні проблеми з дошкільної, початкової, середньої освіти та історії педагогіки.


Музична освіта Хмельниччини

Б52051 378:78.07(477.43)

І-23

Івахова К. Музична освіта Хмельниччини (кінець XX – початок XXI століть) / К. П. Івахова; відп. ред. П. Я. Слободянюк. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2023. – 360 с.

У книзі висвітлюються питання змісту, принципів, методології музичної педагогіки в початкових музичних, передвищих і вищих музично-педагогічних навчальних закладах Хмельниччини. Зосереджується увага на питаннях формування професійних педагогічних, музично-виконавських і науково-організаційних компетентностей особистості вчителя-музиканта в умовах українського національного і культурного відродження.


Українська революція 1917–1921 рр.

В6491 94(477.43/.44)

К78

Красилівщина: Українська революція 1917–1921 рр. (документи та матеріали) / упоряд.: О. М. Завальнюк, В. Г. Байдич, В. О. Байдич та ін. –Хмельницький: Мельник А. А., 2023. – 658 с.: табл. – Бібліогр.: С. 30-32.

У виданні вміщено архівні документи, матеріали, газетні публікації, спогади про життя мешканців Красилівщини в роки Української революції (1917–1921).


Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав військовослужбовців

А46707 347.12(477)

Л37

Левицький М. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав військовослужбовців: монографія / М. О. Левицький; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова. – Хмельницький: Мельник А. А., 2021. – 226 с.

Монографія присвячена визнанню специфіки правового регулювання цивільних відносин за участю військовослужбовців, правової природи особистих немайнових прав військовослужбовців та особливостей їхнього цивільно-правового захисту.

Охарактеризовано військовослужбовця як суб’єкта особистих немайнових прав. Визначено поняття, види та зміст особистих немайнових прав військовослужбовців як об’єктів цивільно-правового захисту. Розкрито поняття, визначено форми та охарактеризовано способи цивільно-правового захисту особистих немайнових прав військовослужбовців.

Розроблено науково-теоретичні пропозиції для вирішення проблемних питань у сфері правового регулювання особистих немайнових відносин за участю військовослужбовців.


Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції

А22842-17(2023) 908(477- 89Под)

М34

Матеріали XVІІ Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції: 22 верес. 2023 р., м. Хмельницький / М-во освіти і науки України; Ін-т історії України НАН України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Хмельниц. облвійськадмін.; редкол.: Ю. В. Телячий (гол.), О. В. Замазій, О. М. Завальнюк та ін. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2023. – 494 с.

Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції «XVII Подільська наукова історико-краєзнавча конференція» з актуальних питань української історії, історичного краєзнавства Поділля, регіональних суспільно-політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх трансформацій, історико-краєзнавчих розвідок про героїзм подолян-захисників України, біографістики та перспектив розвитку краю післявоєнного періоду.


Хмельницькі краєзнавчі студії

П1194-43(2024) 908(477.43)

Х65

Хмельницькі краєзнавчі студії наук.-краєзн. зб. Вип. 43 / Нац. спілка краєзнавців України ; Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України; Центр дослідж. історії Поділля ; гол. редкол. Ю. В. Телячий; відп. секр. С.М. Єсюнін; співгол. Ю. І. Блажевич. – Хмельницький: Стрихар А. М., 2024. – 292 с.: фот.

Збірник присвячений Сердунич Любови Андріївні – письменниці, журналістці, краєзнавиці, фольклористці, просвітниці, волонтерці, членкині Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України, Асоціації дослідників голодоморів в Україні.

Також збірник вміщує матеріали дослідження членів Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців України та матеріали колег з інших регіонів.


***


Одного разу в історичному музеї

А46683 821.161.2(477.43)

В67

Волкова В. Одного разу в історичному музеї / В. М. Волкова. – Кам`янець-Подільський: Сисин Я. І., 2023. – 124 с.

Авторка у дев’яти оповіданнях висвітлює події 90-х – 2000-х років, що відбуваються у Кам’янець-Подільській фортеці. Читач має змогу з погляду сучасника поринути у світ історичного минулого, поміркувати над вчинками та прагненнями головних героїв, глибше познайомитися з історією фортеці, збереженням і збагаченням її фондів, відкриттям незвіданих сторінок, що знайомлять із видатними особистостями – працівниками музею, котрі присвятили своє життя обраній справі.


На довгу пам`ять

Б52117 821.161.2(477.43)

Д81

Дукач В. На довгу пам`ять / В. В. Дукач. – Вінниця: Твори, 2022. – 148 с.

У поетичній збірці вміщені вірші, які висвітлюють почуття та роздуми авторки, а також присвяти, які не залишають нікого байдужим.


Струни мого серця

Б52117 821.161.2(477.43)

Д81

Дукач В. Струни мого серця / В. В. Дукач. – Вінниця: Твори, 2021. – 116 с.

У поетичній збірці авторка описує багатогранність емоцій людського життя. Основною тематикою творів є громадянська, інтимна та пейзажна лірика.


Великі ангели коштують дорожче

А46697 821.161.2(477.43)

З-19

Закордонець А. Великі ангели коштують дорожче / А. В. Закордонець. – Київ: Темпора, 2023. – 212 с.

У книзі описується реальне життя в усіх його проявах. Головні герої – звичайні люди, які зайняті кожен своїми справами. Живуть вони у час Темної зими, коли зникає світло у провінційному містечку і всіх оповиває морок. Він дає можливість їм проявити себе – як позитивно, так і негативно.


Янгол на вістрі леза

А46698 821.161.2.(477.43)

К30

Качеровська Н. Янгол на вістрі леза: новели й оповідання / Н.Н. Качеровська. – Хмельницький: Стрихар А. М., 2023. – 133 с.

Книжка, персонажами якої є конкретні чи вигадані постаті, визначні особи чи пересічні люди. Авторка пізнає світ довкілля через їхні вчинки і думки.


Сипався з яблунь пилок

А46704 821.161.2(477.43)

К61

Коломієць М. Сипався з яблунь пилок: вірші / М. І. Коломієць. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2023. – 32 с.

Це третя збірка автора на воєнну тематику з часу повномасштабного вторгнення російсько-фашистських загарбників в Україну.


Осінніх мальв жаринки

А46681 821.161.2(477.43)

К95

Кухарська Т. Осінніх мальв жаринки: поезії / Т. В. Кухарська. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2023. – 52 с.: фот.

До поетичної збірки увійшли твори, написані упродовж багатьох років. У них звучить українське слово про любов до рідного краю, малої батьківщини, захоплення мужністю воїнів ЗСУ і ненависть до ворогів України – московитів. Також у книзі вміщені пісні авторки – самодіяльної композиторки.


Літературна Чемеровеччина

А46703 821.161.2(477.43)

Л64

Літературна Чемеровеччина : альманах / ред. та упоряд. В. Гончарук. – Кам`янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2023. – 108 с.: фот.

Це перше видання альманаху, яке вийшло на теренах нашого краю і розповідає про письменників – уродженців Чемеровеччини.


Табу

А46695 821.161.2(477.43)

Н16

Нагорянська Н. Табу : поет. зб. / Н. Д. Нагорянська. – Вінниця: Твори, 2023. – 96 с.

Це перша збірка віршів Нелі Нагорянської, яка складається з трьох розділів. У них висвітлюється сьогодення, життя жінки в реаліях жорстокої війни, сумніви та осмислення пережитих подій.

Книга про любов до своєї землі, прадавніх традицій України, які з молоком матері передані авторці, про боротьбу українського народу із ворогом, про відвагу, мужність і самопожертву наших захисників.


З піснею ми - незборимі

Б52135 821.161.2(477.43)

С 32

Сердунич Л. З піснею ми - незборимі: пісенник / Л. А. Сердунич. – Вінниця: Твори, 2023. . –196 с.

У збірник вміщено широкий жанровий діапазон пісень, створених багатьма композиторами України на вірші Любови Сердунич. Це патріотичні (марші, думи, словні…), філософські, ліричні, веснянки, купальські та родинно-побутові (ноктюрни, романси, колискові, коломийки, жартівливі) пісні для вокальних груп, для солістів та двоспівів (дуетів), а також пісеньки для дошкільнят і молодших школярів.


ШаВлія: інтимно-еротична лірика

А46695 821.161.2(477.43)

С 32

Сердунич Л. ШаВлія: інтимно-еротична лірика / Л. А. Сердунич. – Вінниця: Твори, 2024. – 152 с.

У поетичній збірці представлена жіноча поезія, яка пропагує найкраще почуття людських стосунків – любов.


Сильні духом

А46689 821.161.2(477.43)

С36

Сильні духом історії саперів російсько-української війни / упоряд.: О. Поворознюк, О. Рарицький. – Кам`янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2023. – 144 с.: фот.

У книзі зібрані розповіді військовослужбовців 143-го об’єднаного навчально-тренувального центру «Поділля» Сил підтримки Збройних Сил України про виконання бойових завдань під час російсько-української війни в період з 2014 до 2023 року.


Він знає, коли ти помреш

А46694 821.161.2(477.43)

С41

Ситнік В. Він знає, коли ти помреш : роман / В. Ситнік. – Харків: Фоліо, 2023. – 222 с.

У книзі описується серія вбивств, які вчиняє загадковий Пророк. Свою жертву він обирає за тестом у соцмережі «Дізнайся, коли ти помреш». Розсекретити злочинця береться журналістка Регіна Осипенко разом із капітаном поліції Ігорем Зацерківним, яких пов’язують дивні почуття.


Ліри

А46682 821.161.2(477.43)

С75

Срібнемереживо «Ліри»: альманах / ред. Е. Федорчук; авт. ідеї Н. Лещинська. – Кам`янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2023. – 96 с.: фот.

Колективний збірник поезій поетів творчого об’єднання «Ліра» Кам’янець-Подільського міського Будинку культури знайомить читачів з поетичним надбанням авторів.


Тепло долонь

А46693 821.161.2(477.43)

Ф34

Федунець М. Тепло долонь: поезії / М. Ф. Федунець; Хмельниц. міськрада. – Житомир: Євенок О. О., 2020. – 92 с.

До збірки відомого українського поета Миколи Федунця (1944–2009) увійшли кращі твори з його літературної спадщини. Глибокі почуття, ліризм, образність, мистецтво слова – все це й багато іншого, притаманного творчості письменника, знаходить щемкий відгук у серці читача.



 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com