Закрити
фото
logo

   
X

Пошук по сайту

Нові надходження до читального залу гуманітарного профілю


Шановні відвідувачі сайту!

Пропонуємо ознайомитися з новими книгами, які надійшли у фонд відділуберезень 2024 року

Актуальні питання корекційної освіти

П1124-21( 2023) 376

А43

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): зб. наук. пр. Вип. 21 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; гол. ред.: М. К. Шеремет, О. Гаврилов. - Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2023. - 190 с.

У збірнику висвітлюються питання спеціальної і інклюзивної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.


Вісник Кам`янець-Подільського національного університету

П1039-28(3)(2023) 796.01

В53

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наук. вид / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; гол. ред. Г. А. Єдинак. - Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2008 - .

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем, що пов’язані з педагогічними аспектами фізичного виховання різних груп населення, валеології, ерготерапії, підготовки спортсменів та менеджменту у фізичній культурі.


Створення спеціальних умов для навчання і виховання дітей дошкільного віку зі складними порушеннями розвитку

А46684 376

Г54

Олександр Петрович Глоба . Створення спеціальних умов для навчання і виховання дітей дошкільного віку зі складними порушеннями розвитку (порушення мовлення та функцій опорно-рухового апарату): навч.-метод. посіб. для здобувачів ОПП; спец. освіта (Логопедія) / О. П. Глоба ; М-во освіти і науки України, Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2023. - 170 с. - Бібліогр.: С. 134-146 .

Актуальність роботи обумовлена недостатньою розробкою науково-методичних засад впровадження інноваційних технологій у процес навчання та виховання дітей зі складними формами порушень розвитку. Розроблено практичні рекомендації щодо навчання та виховання дітей з комплексними порушеннями опорно-рухового апарату та мовлення.


Державно-церковні та суспільно-релігійні відносини в умовах війни Росії проти України

Б52120 322:2(477)

Д36

Державно-церковні та суспільно-релігійні відносини в умовах війни Росії проти України В аналітичній доповіді висвітлено специфіку державно-церковних і суспільно-релігійних процесів в умовах відкритої повномасштабної воєнної агресії Росії проти України. З’ясовано особливості структури та основні тенденції розвитку релігійної мережі в контексті війни. Проаналізовано політико-правові механізми системної протидії підривній антиукраїнській діяльності УПЦ МП в національному просторі, а також динаміку сприйняття та оцінки громадянами України діяльності УПЦ МП. Показано, як політичний істеблішмент Росії через УПЦ МП впливає на українське суспільство в період війни. Акцентовано на загрозах національній безпеці України з боку УПЦ МП, серед яких: співпраця з окупаційним режимом у Криму й на інших тимчасово окупованих українських територіях, підтримка російського тероризму, політичного шантажу та експансії «руского міра» в українському гуманітарному й політичному просторі, що є детонатором внутрішньосуспільної напруги, загрозою єдності українського суспільства, генерує релігійну ворожнечу, дискредитує державну владу та Української держави загалом. Йдеться про масові факти порушеннях свободи совісті та свободи релігії на тимчасово окупованих українських територіях.

Розроблені інноваційні підходи щодо можливостей децентралізації державної політики стосовно свободи совісті та свободи релігії в Україні. Сформульовано пропозиції для реалізації державної політики у сфері свободи совісті та свободи релігії задля зміцнення національної безпеки й захисту національних інтересів Української держави.


Українська мова

Б52114 811.161.2

К 93

Олена Віталіївна Куриліна. Українська мова: діагностика освітнього рівня. 6 клас: . / О. В. Куриліна, Л. І. Пастух. - Кам`янець-Подільський : Сисин О. В., 2023. - 84 с. - (Нова українська школа).

Посібник призначено для підсумкового (тематичного, семестрового, річного) оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць 6 класу з української мови НУШ.

Навчальне видання орієнтовано на тематичне формування завдань до відповідних національних і народних символів України, звичаїв, традицій, уподобань, захоплень тощо: розроблено з урахуванням сучасних методик та моделі 3HO/HMT. Для учнів/учениць 6 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів української літератури, батьків.


Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав військовослужбовців

А46707 347.12(477)

Л37

Левицький Максим. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав військовослужбовців : монографія / М. О. Левицький ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова. – Хмельницький : Мельник А. А., 2021. – 226 с.

Монографія присвячена визначенню специфіки правового регулювання цивільних відносин за участю військовослужбовців, правової природи особистих немайнових прав військовослужбовців та особливостей їх цивільно-правового захисту.

Охарактеризовано військовослужбовця як суб’єкта особистих немайнових прав. Визначено поняття, види та зміст особистих немайнових прав військовослужбовців як об’єктів цивільно-правового захисту. Розкрито поняття, визначено форми та охарактеризовано способи цивільно-правового захисту особистих немайнових прав військовослужбовців. Визначено особливості цивільно-правового захисту окремих видів особистих немайнових прав військовослужбовців (права на особисту свободу та недоторканість; прав, що забезпечують індивідуалізацію; права на честь і гідність; права на життя та охорону здоров’я). Розроблено науково-теоретичні пропозиції для вирішення проблемних питань у сфері правового регулювання особистих немайнових відносин за участю військовослужбовців.


Сенна vs Прост

А46691 796.71

М 60

Миленко Володимир Олександрович (Олесь Дзига). Сенна vs Прост. Велике десятиліття "Формули-1": . / В. О. Миленко. - Кам`янець-Подільський : Абетка, 2023. - 432 с.

У своїй новій книжці Володимир Миленко розкриває зовсім нову тему - тему головної автоспортивної серії світу, «Формули-1». Протистояння двох легенд автоспорту, француза Алена Проста та бразильця Айртона Сенни, історія кожної спільної гонки цих пілотів - про це, а також про загальну ситуацію у Королівських гонках 80-90-х йдеться у виданні «Сенна vs Прост. Велике десятиліття «Формули-1».


Сучасні технології початкової освіти

А45794-9 373.2

С91

Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи: зб. наук. пр. Вип. 9 / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф- т, М-во освіти і науки України ; редкол.: Н. В. Бахмат, Н. В. Гудима, О. В. Ковальчук та ін. - Кам`янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2023. - 104 с. - Бібліогр. в кінці ст.

У збірнику наукових праць уміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, викладачів, учителів і здобувачів закладів вищої освіти. Досліджено актуальні проблеми впровадження сучасних технологій в освітній процес дошкільної, початкової та вищої школи.


Професійне становлення особистості

П1069-12 (2023) 378(477.43)

П84

Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи = Profesional Development of Personality: Problems and Perspectives : матеріали доп. XIІ міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2023 року, м. Хмельницький / М-во освіти і науки України, Нац. акад.пед. наук України, ХНУ ; редкол.: Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, І. В. Андрощук та ін. - Хмельницький : ХНУ, 2023. - 399 с. - укр., пол., англ. мовами. - Бібліогр. в кінці ст.

Наведені доповіді XII міжнародної НПК з проблем професійного становлення особистості, кар’єрного розвитку і підготовки вчителя трудового навчання та технологій, педагога професійного навчання, андрагога в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови України.


Історико-географічна візія українських теренів

Б46692 910.3(477)

Т77

Сергій Васильович Трубчанінов. Історико-географічна візія українських теренів: від Гомера до Вольтера: монографія / С. В. Трубчанінов ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, М-во освіти і науки України. - Кам`янець-Подільський : Панькова А. С., 2023. - 134 с. - Імен. покажч.: С. 126-133 .

Книга адресована всім, хто цікавиться історією історичної науки, історією України, історичною географією, історією ідей та історичної свідомості, історичною міфологією. 

© Хмельницька обласна універсальна
наукова бібліотека
e-mail: library.ounb.km@gmail.com